Privacy- & cookieverklaring

Mei 2020

Over het bedrijf
360 Degrees Communications
KvK nummer: 76590046
www.360degreescommunications.com
academy.360degreescommunications.com 

Vragen
Voor vragen kun je bellen naar 06 166 266 44 of mailen naar
soraya@360degreescommunications.com.

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • Jouw website
 • Social media pagina’s 
 • Betaalgegevens

Verwerking bedrijfs- en persoonsgegevens 

Doe je een aanvraag voor een offerte, dan verwerk ik je bedrijfs- en persoonsgegevens om je een gerichte offerte te kunnen sturen. Als je mij een opdracht hebt gegeven of een aankoop via de website hebt gedaan, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling daarvan. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. De offertes, facturen en betaalgegevens bewaar ik 7 jaar volgens de wettelijke bewaarplicht 

Wie ontvangen jouw gegevens? 

Ik verstrek jouw gegevens niet aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Dit geldt voor de volgende partijen: 

 • Boekhouder 
 • WordPress
 • Hostingpartij van de website
 • Mailservers 
 • Facturatiesysteem
 • Online dienst om jou toegang te geven tot de online academie/omgeving

Jouw rechten 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 360 Degrees Communications. 

Je kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar soraya@360degreescommunications.com 

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan heb je de mogelijkheid om je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser. Deze browser slaat de cookies in het geheugen van het apparaat op waarmee je mijn website bezoekt. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Lees meer over cookies

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Ga dan naar je browserinstellingen.

Google Analytics

Voor de ontwikkeling van mijn diensten voor jou wil ik graag weten hoe de bezoekers van de website gebruiken. Zodat ik het gebruiksgemak van de website kan optimaliseren en de dienstverlening kan verbeteren. Daarvoor gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 mei 2020